es | eu

Kopiagintza

Herritarrek dokumentazioaren kopia eskuratzeko eskubidea dute, kasu bakoitzean aplikatzekoa den legeriaren arabera eta kopiagintza-zerbitzuaren erabilera arautzen duten jarraibideekin bat.

Artxiboan kopiagintza-sistema hauek daude: fotokopia (A4 eta A3) eta digitalizazioa (A0 arte).

Agirien kopia eskatzeko, beharrezkoa da eskabidea betetzea eta lege honetan onetsiriko tasak ordaintzea, kasuan kasukoak: 7/2001 Foru Legea, martxoaren 27koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen tasa eta prezio publikoei buruzkoa